: Worralapo
: หน้าแรก
: ประวัติหลวงปู่
: ธรรมะหลวงปู่
: ภาพหลวงปู่
: สุธรรมเจดีย์
: ลงชื่อผู้มาเยี่ยมชม
: กราบอนุโมทนา
 เมื่อตอนไปกราบขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างเวบไซต์ ตุลาคม 2542

"อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากก็จงทำเถิด"

คำกล่าวให้อนุญาตจัดสร้างเว็บไซต์ธรรมะ และประวัติหลวงปู่ คือปฐมบทแห่งเว็บไซต์
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
แห่งนี้

บุญสำเร็จได้ด้วยใจ ขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำไปแล้ว แม้ท่านที่มิได้ร่วมทำบุญด้วยก็ตาม หากได้รู้เห็นแล้วพึงอนุโมทนา ด้วยการน้อมจิตอนุโมทนากุศลผลบุญในการให้ทาน ให้ได้อานิสงส์เสมือนตนได้ทำด้วยเถิด

http://www.relicsofbuddha.com/worralapo
----------
http://www.geocities.com/worralapo
----------
http://worralapo.cjb.net


         สำหรับผู้ที่ใช้เนตหลายๆยี่ห้อ ขณะนี้ไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บ Geocities.com ได้ เนื่องจากถูกบล๊อคจากผู้ให้บริการครับ ผมเลยทำการย้ายเว็บหลวงปู่ มาอยู่ในโฮสเดียวกับเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวกครับ เพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาในการเข้าใช้งานน่ะครับ

         ในการ Update ครั้งนี้ ก็ได้ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการอัพเดทเว็บตั้งแต่ครั้งก่อนๆน่ะครับ ได้แก่
         คุณ พงศ์พิพัฒน์ ดำรงวัฒนกุล
         คุณ ไกรฤกษ์ ศิลาคม
         คุณ ศิริพร เวชกระจ่าง
         คุณ ไพรสน รุจิคุณ
         คุณ พจวรรณ แย้มพิกุลสกุล
         และ ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
        รวมถึงทุกท่านที่ผมได้ไปนำบางส่วนของเว็บ หรือ ไฟล์ต่างๆ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลธรรมะเพิ่มมากขึ้น และเนื้อหาเพิ่มขึ้นในบางส่วนด้วย

         หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ กรุณาส่ง E-mail ถึงผมได้ที่ nattachai1024@yahoo.com เพื่อใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

         ผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์) และท่านพระอาจารย์สมชาย สุขุมาโล เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตามอบธรรมะและหนังสือในการจัดสร้างครั้งนี้

         และที่จะลืมไม่ได้คือผู้ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างwebsiteนี้ ได้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอา รวมถึงพี่เป็ก ซึ่งเอื้อเฟื้อรูปภาพในการจัดสร้าง และพี่สุมิตร ผู้ที่ทำให้ผมได้รู้จักกับหลวงปู่ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณและร่วมอนุโมทนากับทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล


 

This website is authorized by หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์), Since October 1999