ธรรมะให้แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บ

คนเรา... เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตาย เมื่อตายแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป มีแต่บุญกับบาปที่ทำเท่านั้น ติดตามไป เพราะฉะนั้น ต้องระวังอย่าไปทำบาป บาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ บุญอำนวยผลให้เป็นสุข ควรทำบุญดีกว่าทำบาป ทางไปสวรรค์นิพพานก็คือบุญนั่นแหละ ทางมันไปนรกก็คือบาป มันเช่นนั้นเอง เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจไว้ ในคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยย่ออย่างเนี้ย ถ้าจะว่าไปมาก มากไปก็เท่านั้น แต่นี่เอาว่า แค่ได้ใจความ ใจความชัดๆ ได้ใจ ของผู้ฟังของผู้คิด ดังแสดงมา

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รพ.วิชัยยุทธ 9/9/46