: Worralapo
: หน้าแรก
: ประวัติหลวงปู่
: ธรรมะหลวงปู่
: ภาพหลวงปู่
: สุธรรมเจดีย์
: ลงชื่อผู้มาเยี่ยมชม
: กราบอนุโมทนา
 
 • ขอเชิญเลือกรูปที่ท่านสนใจ

  วาระ วันที่ สถานที่
  วันมรณภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  งานพระราชทานสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
  วันอัญเชิญสรีรสังขารหลวงปู่ กลับวัดอรัญญบรรพต ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดอรัญญบรรพต
  งานทำบุญปัญญาสมวารศพ ครบ ๕๐ วัน   ณ วัดอรัญญบรรพต
  งานทำบุญสัตมวารศพ ครบ ๑๐๐ วัน   ณ วัดอรัญญบรรพต

   

 •  

  This website is authorized by หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์), Since October 1999