Data
Homepage
Preface
Buddha's relics
  Meaning
  Kind
  Property
  Type
  Floating relics
Arising of relics
  History of arising
  Place where they are installed
Buddhist shrine
  Buddhist shrine
  Worthy persons for stupas
Worship
  How to perform
  Prayer
Relic wonders
  Relic wonders
  Characteristics of the transformed relics
Pictures of relics
  Buddha's relics
  Early disciple's relics
  Present disciple's relics
Webboard
Bibliography
Acknowledgement

Acknowledgement

<<English Version comming soon>> 

บุญสำเร็จได้ด้วยใจ ขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำไปแล้ว
แม้ท่านที่มิได้ร่วมทำบุญด้วยก็ตาม หากได้รู้เห็นแล้วพึงอนุโมทนา ด้วยการน้อมจิตอนุโมทนากุศลผลบุญในการให้ทาน ให้ได้อานิสงส์เสมือนตนได้ทำด้วยเถิด

ในการเช่าพื้นที่และจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ครั้งล่าสุด (8 มกราคม พ.ศ.2550) ผมต้องขอขอบคุณพี่หนึ่ง น้องอ๋า พี่หลี พี่วัต พี่ปอ คุณต่อ ที่ช่วยสมทบค่าเช่าโฮสในครั้งนี้ครับ พร้อมได้ทำการอัพเดทและเพิ่มเติมเนื้อหา ที่คิดว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว และการทำบุญ ในหน้าพิพิธภัณฑ์พระธาตุ

การจัดทำเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับการที่ผมได้เข้าไปรู้จัก และเคยได้สัมผัสซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุมาแล้ว อีกทั้งยังไม่เคยเห็นมีการสร้างเว็บไซต์เรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง (ปี 2542) ถึงแม้บัดนี้จะมีเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุออกมาให้เห็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อพระธาตุ ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม

ผมได้เริ่มต้นรู้จัก "พระบรมสารีริกธาตุ" ครั้งแรกมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม 6 (ปี 2535) ซึ่งในใจขณะนั้นก็ยังปฏิเสธ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ด้วยความสงสัยผมจึงเริ่มสนใจและศึกษาจากหนังสือต่างๆ รวมถึงการที่ผมได้เข้าไปมี และรับฟังประสบการณ์ต่างๆจากผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ จึงอยากนำเสนอเรื่องเหล่านี้ผ่านสู่สายตามหาชน

หลังจากเริ่มแรกที่ผมได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งการได้รับแนะนำลงในหนังสือรวมลิงค์, คอลัมน์เดลี่เวบ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถึง 2 ครั้ง, การทำ link จากเว็บไซต์ต่างๆ และ มีการนำเนื้อหาและรูปภาพภายในเว็บไซต์ไปจัดแสดงนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้น ได้เป็นที่รับรู้สู่มหาชนซึ่งนับเป็นความสำเร็จสำหรับผมด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ เพื่อนทอง (เพื่อนสมัย ป.6 ที่ทำให้ผมรู้จักพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรก) พี่ทรงพล (รุ่นพี่ที่มอบพระบรมสารีริกธาตุให้เป็นคนแรก) พี่สุมิตร และพี่แนท ที่ทำให้ผมได้รู้จักพระบรมสารีริกธาตุ และที่ขาดไม่ได้ คือ คุณพ่อ คุณแม่ และ คุณอา ที่คอยสนับสนุนกำลังใจ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์สำหรับต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ที่เขียนหนังสือหลายๆเล่ม ที่ผมได้ค้นคว้าและได้นำมาเป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์นี้ รวมถึง พี่หลี พี่บี พี่เอ๋ พี่เป๊ก พี่โอ๊ะ เพื่อนๆ และน้องๆ ผู้แสนดีทุกคน ที่เว็บไซต์นี้ทำให้เราทุกคนได้มารู้จักกัน

หากมีข้อสงสัย หรือจะเสนอแนะ ผมยินดีตอบและรับฟัง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล

ผลงานที่ทางเว็บไซต์ได้ทำ
1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก
2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ทั้งในแง่ธรรมะและความเชื่อ
3. จัดพระบรมสารีริกธาตุถวาย เพื่อร่วมบรรจุในพระเจดีย์ และ มอบแก่ผู้ที่ศรัทธาไว้สำหรับเคารพบูชา
4. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และบอกบุญในงานพระศาสนาด้านต่างๆ
5. อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำรูปภาพและข้อมูลไปใช้ในการจัดนิทรรศการ และ/หรือ จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกจ่ายเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า

ประวัติและเหตุการณ์ของเว็บไซต์
ปี 2542
- ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ครั้งแรก โดยใช้ URL คือ http://.chana.cjb.net โดยใช้พื้นที่ โฮสฟรีของ geocities.com ซึ่ง URL เต็มคือ http://www.geocities.com/tokyo/gulf/3660/ chana.htm เนื้อหาในเว็บขณะนั้นมีเพียง 5 หน้าหลัก และใช้ภาพวาดรูปพระธาตุ เพื่อประกอบข้อมูลภายในเว็บไซต์
- ในปีเดียวกัน ทำการแก้ไขรูปแบบหน้าโฮมเพจและเว็บเพจใหม่ทั้งหมด เพิ่มเติมข้อมูล
- ได้รับการแนะนำลงคอลัมน์เดลี่เว็บ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครั้งแรก
- ทำการลงภาพถ่ายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล จำนวน 22 พระองค์ และพระธาตุพระพุทธสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล จำนวน 1องค์ เผยแพร่เป็นครั้งแรก
ปี 2543
- ทำการแก้ไขรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ และเปลี่ยน URL เต็มของเว็บเป็น http://www.geocities.com/ nattachai1024/chana.htm เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบของทาง geocities.com
- เปลี่ยนผู้ให้บริการสถิติคนเข้าเว็บไซต์จาก bcentral.com เป็น netstatbasic.net ซึ่งขณะนั้น มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งแต่ เมษายน 2541 - พฤษภาคม 2543 ประมาณ 2,300 ครั้ง
ปี 2545
- ทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ เหมือนในปัจจุบัน เพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหา และถ่ายรูปภาพใหม่ทั้งหมด และมีการอัพเดทเรื่อยมา
ปี 2548
- จดชื่อเว็บไซต์เป็น www.relicsofbuddha.com และเช่าโฮสเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจากพี่หลี พี่เป็ก พี่สุ สำหรับช่วยค่าเช่าโฮสเป็นเวลา 1 ปี
- เปิดให้บริการเว็บบอร์ดภายในเว็บไซต์เป็นครั้งแรก
- เว็บไซต์ได้รับการแนะนำลงคอลัมน์เดลี่เว็บ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นครั้งที่ 2
- เว็บไซต์ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากผู้มีจิตศรัทธา และทำรูปภาพหลวงปู่เหรียญพร้อมข้อความธรรมะ แจกจ่ายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดทำเว็บไซต์
- เว็บไซต์ร่วมกับคณะศิษย์หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ร่วมจัดตู้พิพิธภัณฑ์พระธาตุถวายหลวงพ่อวิชัย และในโอกาสนี้ ได้ร่วมจัดสร้างโปสเตอร์พิพิธภัณฑ์พระธาตุถวายหลวงพ่อวิชัย เขมิโย และแจกจ่ายแก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า
- พบว่ามีการนำข้อมูลและบทความภายในเว็บไซต์ ไปรวมเล่มกับนักเขียนท่านอื่น ออกวางจำหน่าย โดยไม่บอกกล่าวถึงที่มาของบทความที่นำไปลง และมีการกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือบทความของเว็บไซต์ด้วย
- ผู้เข้าเยี่ยมชม ตามเครื่องเก็บสถิติของ netstatbasic.net ครบ 50,000 ครั้ง
ปี 2549
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 2 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก พระประสงค์ คุณแม่ พี่วัต พี่บี พี่เป๊ก พี่หนึ่ง พี่โอ๊ะ พี่แนท คุณต่อ น้องอรรณพ
- มีการใช้เครื่องหมายเว็บไซต์เป็นครั้งแรก
- พบการนำรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปตัดชื่อเว็บออก ใช้ประกอบบทความในนิตยสาร และรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ ของบริษัทหนึ่ง โดยไม่บอกถึงที่มาด้วย
- ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลและรูปภาพ จากผู้เยี่ยมชมหลายท่าน ( ^-^ ขอบพระคุณครับ)
ปี 2550
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 3 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก พระประสงค์ คุณแม่ พี่วัต พี่บี พี่เป๊ก พี่หนึ่ง พี่โอ๊ะ พี่แนท คุณต่อ น้องอรรณพ
- ผู้เข้าเยี่ยมชม ตามเครื่องเก็บสถิติของ netstatbasic.net ครบ 100,000 ครั้ง
- พบการนำรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปตัดชื่อเว็บออก ประกอบการให้เช่าบูชา ภายในนิตยสารเล่มหนึ่ง
- ได้รับความร่วมมือทำการแปลข้อมูลเว็บเป็นภาษาอังกฤษ นำโดยพี่กอบพร และคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์

Relics of the Buddha and his Disciples
Buddha puja 2542 - 2550 @ http://www.relicsofbuddha.com