เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
ภาพถ่ายพระธาตุ <<< กลับไปหน้านามพระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล

พระพุทธสาวกธาตุสมัยกึ่งพุทธกาล**

หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม
วัดป่าดานศรีสำราญ จ.หนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

หลวงปู่บวชเป็นผ้าขาว ฝึกภาวนากับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ ขณะที่หลวงตาจำพรรษาที่บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (ประมาณ พ.ศ.2495)

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

หลวงตามหาบัวได้เป็นธุระเตรียมจัดบริขารในการบวชให้ โดยหลวงตากล่าวว่า

"...หลวงพ่อตันนะ องค์หนึ่งนะ อันนี้ก็ เราบวชให้เลยนะ
เป็นตาปะขาว แกภาวนาดี แกเล่าภาวนาให้ฟัง เข้าท่านี่ว่ะ
เราเลยให้ไปบวชมุกดาหาร เราไม่ไปแหละ
แต่ให้โยมพาไป ให้พระพาไป บริขารเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้ว
ให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเรา หลวงพ่อตันนี้องค์หนึ่ง..."

ท่านเป็นพระบวชเมื่ออายุมาก แต่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงจัง เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติ บวชแล้วก็ได้มาอบรมธรรมเป็นศิษย์หลวงตา ภายหลังจึงได้มาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี จนกระทั่งหลวงตามั่นใจในคุณธรรมหลวงปู่คำตัน แล้วจึงมอบหมายให้หลวงปู่คำตันไปดูแล และฝึกอบรมพระกรรมฐาน ณ วัดป่าดานศรีสำราญ จ.หนองคาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงปู่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2540

ธรรมโอวาท
"...หมดแนวนี้หมด หมดเฮานี้ โลกอันนี้ มีแต่เรื่องสมมติทั้งนั้นแหละ...
...สู้ พุทโธ ไม่ได้ดอก เฮาเฮ็ดแนวใด๋ ก็สู้อันนี้ บ่ ได้ดอก ในโลกนี้..."

ภาพพระธาตุ

แหล่งข้อมูล: ธรรมะหลวงปู่จาก http://se-ed.net/pratongtum/bua/6_manu_saiyaitum_index.htm
เรียบเรียงประวัติจาก: พระธรรมวิสุทธิมงคล. 2544. หยดน้ำบนใบบัว : คติธรรมและชีวประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, กรุงเทพฯ.
และ กระทู้ http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5125989/Y5125989.html

<<< back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2553 @ http://www.relicsofbuddha.com