เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
บทความเกี่ยวกับพระธาตุที่น่าสนใจ*
พระธาตุสัณฐานนอกตำรา

..........บทความวิเคราะห์ตำราพระธาตุ ที่ได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันตสาวก ที่พบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจในความหมายของคำว่า "นอกตำรา" อย่างแท้จริง

[เขียนโดย นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล]

ปาฏิหาริย์พระธาตุแท้จริงแล้วสอนอะไร

..........บทความที่ได้รับความนิยม และนำไปเผยแพร่ต่อมากที่สุด จากบทความเรื่อง "ประสบการณ์ของคุณครูท่านหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม" ในหมวดประสบการณ์พระธาตุ ซึ่งบทความนี้จะทำให้คุณทราบว่า พระธาตุสามารถสอนธรรมะได้อย่างไร และวิธีการใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการบูชาพระธาตุ

[เขียนโดย นิรนาม]

พระธาตุ เขาสามร้อยยอด-ข้าวบิณฑ์-ห้าร้อยพระอรหันต์

..........ที่มาและตำนานของพระธาตุ ในอีกลักษณะหนึ่ง ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน จากคำบอกเล่าของหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า หลวงปู่ครูบาวงศ์ฯ พระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีศิษยานุศิษย์จำนวนมากทั่วประเทศ มีจริยวัตรงดงาม และโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุต่างๆ จำนวนมาก คัดลอกจากหนังสือธรรมปกิณกะ เล่ม 1

[จาก หนังสือธรรมปกิณกะ เล่ม 1 โดยครูบาชัยวงศาพัฒนา]

   
 
* หมายเหตุ บทความต่างๆที่แสดงในเว็บไซต์นี้ เขียนโดยอาศัยการค้นคว้าและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน นำมาสรุปและวิจารณ์ ดังนั้นจึงมิใช่ข้อตัดสิน หรือข้อยุติใดๆทั้งสิ้น ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในกลั่นกรอง หากท่านใดต้องการจะนำเสนอบทความของท่าน กรุณาพิมพ์แล้วส่งมาได้ที่ nattachai1024@yahoo.com

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com