เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

บอกกล่าว 

บุญสำเร็จได้ด้วยใจ ขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำไปแล้ว
แม้ท่านที่มิได้ร่วมทำบุญด้วยก็ตาม หากได้รู้เห็นแล้วพึงอนุโมทนา ด้วยการน้อมจิตอนุโมทนากุศลผลบุญในการให้ทาน ให้ได้อานิสงส์เสมือนตนได้ทำด้วยเถิด

เมษายน ปีหน้านี้ (พ.ศ.2554) ทางเว็บไซต์ฯ ก็จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 แห่งการจัดสร้างแล้วครับ ครบรอบปีนักษัตรพอดี ตลอดปีที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไข อัพเดทเล็กๆน้อยๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ในการอัพเดทครั้งนี้ (กันยายน 2553) ได้เพิ่มเติมเนื้อหาและรูปภาพอีกเยอะพอสมควร หวังว่าทุกท่านคงจะถูกใจนะครับ

ผมคิดว่าแนวทางดำเนินการต่อไปของทางเว็บไซต์ ควรจะเน้นในเรื่องของธรรมะ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้ง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระศาสนา ธรรมใดทางพระพุทธศาสนาที่เริ่มด้วย "ศรัทธา" ย่อมต้องมี "ปัญญา" กำกับเสมอ เรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุก็เช่นเดียวกัน ดังที่มีครูบาอาจารย์เตือนอยู่เสมอว่า "อย่ามัวแต่ไปแสวงหาพระธาตุภายนอก ทำตัวเองให้เป็นพระธาตุเสียบ้างซิ"

การจัดทำเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับการที่ผมได้เข้าไปรู้จัก และเคยได้สัมผัสซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุมาแล้ว อีกทั้งยังไม่เคยเห็นมีการสร้างเว็บไซต์เรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง (ปี 2542) ถึงแม้บัดนี้จะมีเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุออกมาให้เห็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อพระธาตุ ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม

ผมได้เริ่มต้นรู้จัก "พระบรมสารีริกธาตุ" ครั้งแรกมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม 6 (ปี 2535) ซึ่งในใจขณะนั้นก็ยังปฏิเสธ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ด้วยความสงสัยผมจึงเริ่มสนใจและศึกษาจากหนังสือต่างๆ รวมถึงการที่ผมได้เข้าไปมี และรับฟังประสบการณ์ต่างๆจากผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ จึงอยากนำเสนอเรื่องเหล่านี้ผ่านสู่สายตามหาชน

หลังจากเริ่มแรกที่ผมได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งการได้รับแนะนำลงในหนังสือรวมลิงค์, คอลัมน์เดลี่เวบ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถึง 2 ครั้ง, การทำ link จากเว็บไซต์ต่างๆ และ มีการนำเนื้อหาและรูปภาพภายในเว็บไซต์ไปจัดแสดงนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงหนังสือหรือเอกสารที่ขออนุญาตไปพิมพ์แจกโดยไม่คิดมูลค่า (ยังไม่รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่นำข้อมูลและรูปภาพในเว็บไซต์แห่งนี้ไปตีพิมพ์จำหน่าย ซึ่งทางเว็บไม่เคยสนับสนุนและอนุญาตให้จัดจำหน่ายแต่อย่างใด) แสดงให้เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้น ได้เป็นที่รับรู้สู่มหาชนซึ่งนับเป็นความสำเร็จสำหรับผมด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ เพื่อนทอง (เพื่อนสมัย ป.6 ที่ทำให้ผมรู้จักพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรก) พี่ทรงพล (รุ่นพี่ที่มอบพระบรมสารีริกธาตุให้เป็นคนแรก) พี่สุมิตร และพี่แนท ที่ทำให้ผมได้รู้จักพระบรมสารีริกธาตุ และที่ขาดไม่ได้ คือ คุณพ่อ คุณแม่และ คุณอา ที่คอยสนับสนุนกำลังใจ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์สำหรับต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ที่เขียนหนังสือหลายๆเล่ม ที่ผมได้ค้นคว้าและได้นำมาเป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์นี้ รวมถึง พี่หลี พี่บี พี่เอ๋ พี่เป๊ก พี่โอ๊ะ เพื่อนๆ และน้องๆ ผู้แสนดีทุกคน ที่เว็บไซต์นี้ทำให้เราทุกคนได้มารู้จักกัน

หากมีข้อสงสัย หรือจะเสนอแนะ ผมยินดีตอบและรับฟัง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล

ผลงานที่ทางเว็บไซต์ได้ทำ
1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก
2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ทั้งในแง่ธรรมะและความเชื่อ
3. จัดพระบรมสารีริกธาตุถวาย เพื่อร่วมบรรจุในพระเจดีย์ และ มอบแก่ผู้ที่ศรัทธาไว้สำหรับเคารพบูชา
4. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และบอกบุญในงานพระศาสนาด้านต่างๆ
5. อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำรูปภาพและข้อมูลไปใช้ในการจัดนิทรรศการ และ/หรือ จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกจ่ายเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า

ประวัติและเหตุการณ์ของเว็บไซต์
ปี 2542
- ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ครั้งแรก โดยใช้ URL คือ http://chana.cjb.net โดยใช้พื้นที่ โฮสฟรีของ geocities.com ซึ่ง URL เต็มคือ http://www.geocities.com/tokyo/gulf/3660/ chana.htm เนื้อหาในเว็บขณะนั้นมีเพียง 5 หน้าหลัก และใช้ภาพวาดรูปพระธาตุ เพื่อประกอบข้อมูลภายในเว็บไซต์
- ในปีเดียวกัน ทำการแก้ไขรูปแบบหน้าโฮมเพจและเว็บเพจใหม่ทั้งหมด เพิ่มเติมข้อมูล
- ได้รับการแนะนำลงคอลัมน์เดลี่เว็บ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครั้งแรก
- ทำการลงภาพถ่ายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล จำนวน 22 พระองค์ และพระธาตุพระพุทธสาวกสมัยปัจจุบัน จำนวน 1องค์ เผยแพร่เป็นครั้งแรก
ปี 2543
- ทำการแก้ไขรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ และเปลี่ยน URL เต็มของเว็บเป็น http://www.geocities.com/ nattachai1024/chana.htm เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบของทาง geocities.com
- เปลี่ยนผู้ให้บริการสถิติคนเข้าเว็บไซต์จาก bcentral.com เป็น netstatbasic.net ซึ่งขณะนั้น มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งแต่ เมษายน 2541 - พฤษภาคม 2543 ประมาณ 2,300 ครั้ง
ปี 2545
- ทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ เหมือนในปัจจุบัน เพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหา และถ่ายรูปภาพใหม่ทั้งหมด และมีการอัพเดทเรื่อยมา
ปี 2548
- จดชื่อเว็บไซต์เป็น www.relicsofbuddha.com และเช่าโฮสเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจากพี่หลี พี่เป็ก พี่สุ สำหรับช่วยค่าเช่าโฮสเป็นเวลา 1 ปี
- เปิดให้บริการเว็บบอร์ดภายในเว็บไซต์เป็นครั้งแรก
- เว็บไซต์ได้รับการแนะนำลงคอลัมน์เดลี่เว็บ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นครั้งที่ 2
- เว็บไซต์ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากผู้มีจิตศรัทธา และทำรูปภาพหลวงปู่เหรียญพร้อมข้อความธรรมะ แจกจ่ายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดทำเว็บไซต์
- เว็บไซต์ร่วมกับคณะศิษย์หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ร่วมจัดตู้พิพิธภัณฑ์พระธาตุถวายหลวงพ่อวิชัย และในโอกาสนี้ ได้ร่วมจัดสร้างโปสเตอร์พิพิธภัณฑ์พระธาตุถวายหลวงพ่อวิชัย เขมิโย และแจกจ่ายแก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า
- พบว่ามีการนำข้อมูลและบทความภายในเว็บไซต์ ไปรวมเล่มกับนักเขียนท่านอื่น ออกวางจำหน่าย โดยไม่บอกกล่าวถึงที่มาของบทความที่นำไปลง และมีการกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือบทความของเว็บไซต์ด้วย
- ผู้เข้าเยี่ยมชม ตามเครื่องเก็บสถิติของ netstatbasic.net ครบ 50,000 ครั้ง
ปี 2549
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 2 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก พระประสงค์ คุณแม่ พี่วัต พี่บี พี่เป๊ก พี่หนึ่ง พี่โอ๊ะ พี่แนท คุณต่อ น้องอรรณพ
- มีการใช้เครื่องหมายเว็บไซต์เป็นครั้งแรก
- พบการนำรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปตัดชื่อเว็บออก ใช้ประกอบบทความในนิตยสาร และรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของบริษัทหนึ่ง โดยไม่บอกถึงที่มาด้วย
- ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลและรูปภาพ จากผู้เยี่ยมชมหลายท่าน ( ^-^ ขอบพระคุณครับ)
ปี 2550
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 3 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก พี่หนึ่ง น้องอ๋า พี่หลี พี่วัต พี่ปอ คุณต่อ
- ผู้เข้าเยี่ยมชม ตามเครื่องเก็บสถิติของ netstatbasic.net ครบ 100,000 ครั้ง
- พบการนำรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปตัดชื่อเว็บออก ประกอบการให้เช่าบูชา ภายในนิตยสารเล่มหนึ่ง
- ได้รับความร่วมมือทำการแปลข้อมูลเว็บเป็นภาษาอังกฤษ นำโดยพี่กอบพร และคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์
ปี 2551
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 4 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก คุณธารธรรม พี่ตี๋ พี่บี พี่โอ๊ะ พี่วัต น้องวาล์ว 
- พบการตีพิมพ์เนื้อหาและรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปแก้ไขโดยตัดชื่อเว็บไซต์ออก และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มออกจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ได้รับความร่วมมือทำการแก้ไขข้อมูลเว็บภาคภาษาอังกฤษ โดย Mr. Yeoh Yao Feng จากประเทศสิงค์โปร์
- ปิดระบบเว็บบอร์ดลงชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่โฮสและแบนวิดธ์ไม่พอ
ปี 2552
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 5 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก ...
- พบการตีพิมพ์เนื้อหาและรูปภาพพระธาตุในเว็บไซต์ไปแก้ไขโดยตัดชื่อเว็บไซต์ออก และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มออกจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ได้รับประทานอนุญาตจัดทำและเผยแพร่พระนิพนธ์ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เรื่อง "พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร : What did the Buddha teach?" ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงบนเว็บไซต์ฯ
ปี 2553
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และเช่าโฮสเป็นปีที่ 6 ด้วยความร่วมมือสมทบทุนจาก ...
- เพิ่มเติมเนื้อหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกเพิ่มเติม แก้ไขข้อความผิดพลาด
- เพิ่มเติมหัวข้อรูปภาพพระบรมสารีริกธาตุจากสถานที่ต่างๆ และที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com