เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุที่ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระพุทธรูป
ปางจักรพรรดิ์ประทานพร หล่อโดย รร.ถนอมบุตร
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระเจดีย์
ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทจำศีล จ.เชียงใหม่
พระธาตุองค์เล็กที่สุดมีความยาว 0.4 เซนติเมตร
องค์ใหญ่ที่สุดความยาว 0.7 เซนติเมตร
พระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
องค์ใหญ่เป็นองค์ที่ได้รับประทานมา
ส่วนองค์เล็กเป็นพระบรมธาตุที่เสด็จมาเพิ่มภายหลัง
ภาพจากโปสเตอร์เผยแพร่
พระบรมสารีริกธาตุวัดห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์)
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ประดิษฐานในพระเจดีย์อุชุปฏิปันนานุสรณ์
และพระพุทธชัยยะอมร ภาพจากกระทู้เว็บลานธรรม
พระบรมสารีริกธาตุวัดสันตินิวาส ประเทศสวีเดน
ภาพจาก www.watsantinivas.org
พระบรมสารีริกธาตุวัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ภาพจาก www.wt81.org
 พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระเมาลี
สมเด็จพระพุทธศากยมุนีศรีมหาโพธิ์
วัดราษฎร์บูรณะ ต.บางพลี อ.บางปลา จ.สมุทรปราการ
พระบรมสารีริกธาตุวัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
ภาพจาก www.santidham.com
 พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน
ณ วัดบางนาใน จ.กรุงเทพฯ
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน
ณ วัดมารวิชัย จ.อยุธยา
 พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระเจดีย์
วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
 พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระประธาน
วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุสุนันทา
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ www.watphrathadsunanta.com

พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ภาพจาก www.rakpratat.com

พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเพื่อประดิษฐานใน
พระเจดีย์วัดป่าภูลอมข้าว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ภาพจาก กระทู้เว็บลานธรรม
พระบรมสารีริกธาตุวัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เพื่อประดิษฐานในมณฑปที่อยู่ระหว่างการจัดสร้าง
 
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มี ญาณมุนี วัดป่าสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com