เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

ลักษณะโดยทั่วไป
ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ
หากแยกตาม สัณฐาน คือ แยกตามตำราพระธาตุ
หากแยกตาม ขนาด คือ แยกตามอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี
สัณฐานดั่งเมล็ดพันธุ์ผักกาด ขนาดประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาด
สัณฐานดั่งเมล็ดข้าวสาร ขนาดประมาณเมล็ดข้าวสารหักกึ่ง
 
สัณฐานดั่งเมล็ดถั่ว ขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียวผ่ากลาง
วรรณะตามตำราพระธาตุ (ทั้งอรรถกถาและตำราพระธาตุของโบราณ)
 
วรรณะทองอุไร 

 
วรรณะแก้วมุกดา วรรณะใสดั่งเพชร
(*ในตำราไม่มีกล่าว แต่อาจจัดในวรรณะแก้วมุกดา)
วรรณะดอกมะลิตูม
วรรณะสีชมพู-แดง
(*วรรณะนี้มีกล่าวเฉพาะในตำราพระธาตุของโบราณ)
วรรณะสีทับทิม (ภาพจาก www.buddha-relics.com) 
(*วรรณะนี้มีกล่าวเฉพาะในตำราพระธาตุของโบราณ)
วรรณะอื่นๆที่พบ
 
   

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com