เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานหรืออัญเชิญมาจากต่างประเทศ
พระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะกระดูกคน
ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย
ลักษณะนี้มีประดิษฐาน ณ พระเจดีย์ภูเขาทอง
ภาพจาก www.grandbuddha.com
พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
อัญเชิญจากวัดศรีดาลาดามาลิกาวา ประเทศศรีลังกา
พระบรมธาตุองค์เล็กด้านหน้าสุดเป็นพระบรมธาตุ
ที่มีวรรณะเหลือบคล้ายไข่มุก พบเห็นได้ยาก
พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญจากเมืองอนุราธปุระ
วัดมิหินทเลราชมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา
มีลักษณะพิเศษเป็นรูพรุนขนาดเล็กทั่วทั้งองค์
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญจากเมืองอนุราธปุระ
วัดป่ามิหินทุ ประเทศศรีลังกา
ผิวองค์พระบรมธาตุมีลักษณะเป็นมันเงา
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
พระบรมสารีริกธาตุวัดพระรามเก้ากาญจนภิเษก
รับมอบจากคณะสงฆ์พม่าในประเทศเนปาล
ตามประวัติกล่าวว่าเป็นส่วนที่มัลลกษัตริย์
เก็บรักษาไว้ในพระสถูปเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
พระบรมสารีริกธาตุ ข้อนิ้วพระหัตถ์
พระเจดีย์วัดฝ่าเหมิน เมืองซีอาน ประเทศจีน
เชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
พระเจ้าอโศกฯ และได้รับการบูรณะมาโดยลำดับ
 
พระบรมสารีริกธาตุขุดพบที่เมืองตักกศิลา
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ มูลคันธกุฎีวิหาร ประเทศอินเดีย
ภาพจากสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
บ.พาโนรามา
พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา
ประดิษฐาน ณ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
ภาพจาก www.santidham.com
 
พระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ พบในพระเจดีย์
ที่สร้างในสมัยจักรพรรดิ Joseon
ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี
ด้านบนเป็นแผ่นศิลาจารึกธารณีสูตรและอัญมณีบูชา
 
พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ
พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมฯ
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
เป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระอดีตพุทธเจ้าที่มีผู้
ให้ความเคารพและศรัทธามากที่สุดในปัจจุบัน
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้า
องค์พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
พระบรมธาตุจำนวนมาก ประดิษฐานในบุษบกทอง
โดยองค์พระธาตุมีลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไป
พระอุรังคธาตุที่ประดิษฐานในเจดีย์พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
พบจำนวน 8 องค์ ภายหลังจากพระเจดีย์องค์เดิม
พังทลาย เมื่อปี พ.ศ. 2518
พระบรมสารีริกธาตุพบในกรุวัดราชบูรณะ
จ.พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานในตลับทองคำ
ซึ่งบรรจุซ้อนอยู่ในผอบทองคำประดับพลอย
ร่วมกับอัญมณีบูชา
พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระบรมสารีริกธาตุโคนพระกรเบื้องซ้าย
วัดพระธาตุจอมมอญ จ.แม่ฮ่องสอน
องค์พระธาตุสัณฐานดังผลจันทน์ สีแก้วมุกดา ความยาว 3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 ซม.
 
พระบรมสารีริกธาตุ พบประดิษฐานในพระสถูปงาช้าง
สมัยรัชกาลที่ 5 ณ วัดถ้ำตะโก จ.ลพบุรี
 

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com