เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
ภาพถ่ายพระธาตุ <<< กลับไปหน้านามพระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล

พระพุทธสาวกธาตุสมัยกึ่งพุทธกาล**

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร
วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

หลวงปู่เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2453 ที่ จ.ศรีษะเกษ ภายหลังอุปสมบทได้ศึกษาสอบได้เปรียญธรรม 3 จากสำนักวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ จากนั้นได้เดินทางกลับภาคอีสาน ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังของภาคอีสานอีกรูปหนึ่ง มีวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครองตนอยู่ในผ้ากาสาวพัตร์เสมอต้นเสมอปลาย ท่านมีชีวิตร่วมสมัยกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดชีวิตของหลวงปู่ได้ออกเดินธุดงควัตร ไปตามป่าเขาภาคอีสาน-ลาว-เขมร และจำพรรษาหลายแห่ง เช่น วัดห้วยทราย จ.มุกดาหาร, วัดคำม่วง จ.อุดรฯ, วัดป่าหนองบัว จ.สกลนคร เป็นต้น ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วภาคอีสาน เมื่อล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยได้มาจำพรรษาที่วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม บุกเบิกสร้างวัดจนเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งมรณภาพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2535 สิริรวมอายุ 81 พรรษา 61

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

1111

ธรรมโอวาท
๑.

ภาพพระธาตุ

   

<<< back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2553 @ http://www.relicsofbuddha.com