เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
ภาพถ่ายพระธาตุ <<< กลับไปหน้านามพระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล

พระพุทธสาวกธาตุสมัยกึ่งพุทธกาล**

พระครูขันตยาภรณ์ (คำ ขันติโก)
สุสานไตรลักษณ์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

พระครูขันตยาภรณ์ เกิดในตระกูล “จันทร์แดง “ โยมบิดาชื่อ แก้ว จันทร์แดง โยมมารดาชื่อ ติ๊บ จันทร์แดง เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2461

พ่อแก้ว จันทร์แดง และแม่ติ๊บ จันทร์แดง มีอาชีพทำนา พออายุได้ 7 ปี พ่อได้นำไปฝากกับท่านครูบาคันธา เจ้าอาวาสวัดดอนแก้วให้อยู่กับพี่เณรจันทร์ จันทร์แดง ต.ทุ่งปี้ อ.แขวงแม่วาง จ.เชียงใหม่ ครั้นต่อมาอำเภอแม่วางได้ย้ายไป อยู่ที่บ้านเปียง ต.บ้านแม จึงเรียกว่าอำเภอแม และได้ย้ายอำเภอออกไปตั้งในเขตสันป่าตอง คือที่ตั้งอำเภอสันป่าตองปัจจุบันนี้ พออายุได้ 10 ขวบ ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2471 โดยมีท่านพระครูโสภา วัดป่าแดด ต.บ้านกาด เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่า “คัมภีโร”

พ.ศ. 2472 ได้ย้ายไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมน้ำออกรู อยู่กับท่านครูบาเจ้าบุญเป็ง ได้เรียนกรรมฐานแบบพุทโธ ตลอดถึงตจะปัญจะกะกรรมฐาน และ กายคตาสติ และได้เรียนนักธรรมชั้นตรี ที่สำนักวัดพันตน โดยมีพระอาจารย์คำอ้ายเป็นครูสอน ต่อมาได้สอนนักธรรมชั้นตรีที่สำนักวัดพันตน

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ โยมแม่พร้อมกับญาติและศรัทธาทั้งหลายของวัดดอนแก้วก็ได้ทำการอุปสมบท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2482 ณ วัดดอนแก้ว ไปลงอุโบสถเหล่ายาง ต.บ้านกาด อ.บ้านแม ในสมัยนั้น โดยมีท่านเจ้าอธิการกองแก้ว คนฺธาโร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บุญตัน สุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์คำอ้าย โฆสโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

จากนั้นได้เรียนบาลี ณ สำนักเรียนวัดช่างกระดาษ อ.บ้านแมเชียงใหม่ และได้กลับมาสอนนักธรรมที่วัดดอนแก้ว ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อ.สันป่าตอง และได้รับ สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชื่อพระครูขันตยาภรณ์ ในวันที่ 5 ธ.ค. 2497 จากนั้น ได้สร้างถาวรวัตถุ ทั้งทางด้านศาสนาและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น วัดศรีบันไดเงิน วัดถ้ำดอยโตน เจดีย์มหามงคล รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลแม่วางขนาด 10 เตียง ตึงสงฆ์ ต่อมาในปี 2536 ได้ย้ายไปอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์ แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งมรณภาพ

สิริอายุ 86 ปี 3 เดือน 8 วัน 65 พรรษา

ธรรมโอวาท
๑. “ศีล 5 มีหื้อครบ จะไปฮื้อศีลเสียเน้อลูกเน้อ”

ภาพพระธาตุ


แหล่งข้อมูล : คัดลอกบางตอนและเรียบเรียง จากหนังสือ มรณานุสติ ที่ระลึกเนื่องในงาน มรณานุสติพระครูขันตยาภรณ์ ณ สุสานไตรลักษณ์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547/
รูปภาพพระธาตุเพิ่มเติมจาก คุณเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์

<<< back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2553 @ http://www.relicsofbuddha.com