เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
ภาพถ่ายพระธาตุ <<< กลับไปหน้านามพระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล

พระพุทธสาวกธาตุสมัยกึ่งพุทธกาล**

พระครูประสิทธิธรรมญาณ (แบน กนฺตสาโร)
วัดมโนธรรมาราม(นางโน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม: แบน ศาสตร์ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2467 ตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ณ บ้านหมู่ที่ 6 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายแพง นางต่อ ศาสตร์ประเสริฐ และเคยรับราชการทหาร มียศสิบตรี สังกัด ช.พัน 5 จังหวัดราชบุรี (ทหารช่าง) มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 6 คน หลวงพ่อเป็นคนที่ 1

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองอ้อ ต.สิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน โดยมีพระอธิการย่น วัดบ้านฆ้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาย้ายไปจำพรรษษที่วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และออกธุดงค์อยู่หลายปีจนกระทั่งได้มาจำพรรษาที่วัดนางโน เมื่อปี พ.ศ. 2501 และ ปีพ.ศ. 2502 ทานจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนางโน และได้เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาวัดสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาตลอด ตราบเท่าทุกวันนี้

มรณภาพ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2524 แต่สังขารของท่าน ไม่เน่าไม่เปื่อย ผมและเล็บงอกยาวขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ขณะนี้สังขารของท่านยังสถิตในโลงแก้ว ภายในมณฑป วัดนางโน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ธรรมโอวาท
๑. “ท่านจงหมั่นฝึกจิตให้แน่วแน่สงบเยือกเย็น เจริญสติประคองใจให้สุขุมเนืองนิตย์จนกว่าจะเป็นหนึ่งให้ได้ และดำรงความเป็นหนึ่งเข้าไว้ พิจารณาให้เห็นเป็นความว่างเปล่า ไม่เจือปนด้วยความโลภ โกรธ หลง แม้แต่น้อย เป็นความปราศจากให้เข้าถึง อนัตตา สุญญตา ให้ปรากฏชัดอยู่เนืองๆ ทุกอิริยาบถอันหยั่งลงด้วยผาสุกวิหารธรรมที่พระโยคาวจรผู้เพ่งเพียรพินิจด้วยความไม่ประมาท จะได้เข้าถึงไม่เสียทีที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้พบสัจธรรมแท้ของมนุษย์”

ภาพพระธาตุ

แหล่งข้อมูล: เอกสารแนะนำ วัดมโนธรรมาราม(นางโน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

<<< back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2553 @ http://www.relicsofbuddha.com