เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ - สถานที่ศึกษา


ภายในพระอุโบสถวัดกล้วย
สถานที่จัดแสดงพระธาตุ
วัดกล้วย จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
ผู้ดูแลสถานที่ : พระครูประภัศรญาณสุนทร (หลวงพ่อแก่)

เบอร์โทรศัพท์ : 035-242-768, 089-980-2421
เวลาเปิดให้เข้าชม : 09.00-18.00 น.

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

วัดกล้วยเป็นวัดเก่าแก่ สัณนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวัดตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก นอกเกาะเมืองอยุธยา ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีท่าน้ำให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ สามารถปล่อยหรือให้อาหารปลาได้บริเวณท่าน้ำนี้เอง

ส่วนในพระอุโบสถมีการจัดพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุครูบาอาจารย์หลายองค์ เช่น พระธาตุพระอรหันตสมัยพุทธกาล เกศาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อัฐิหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นต้น ให้สักการะและสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุฒิกร (ต่วน อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งอัฐิมีการแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างชัดเจน จัดแสดงลักษณะต่างๆให้ชมจำนวนมาก

ส่วนในศาลาการเปรียญ มีรูปหล่อหลวงปู่ต่วน หลวงปู่เทพโลกอุดร ให้กราบไหว้สักการะ

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับพระธาตุและเป็นจุดเด่นของวัดกล้วย คือ พระธาตุของหลวงปู่ต่วน อินทปัญโญ อดีตเจ้าอาวาส ที่มีลักษณะและความแตกต่างของพระธาตุที่หลากหลาย ทั้งรูปทรง รูปร่าง สีสันวรรณะ ทั้ง ๆ ที่เป็นพระธาตุที่บังเกิดมาจากสรีรกายของหลวงปู่ต่วนเพียงองค์เดียว

ภาพสถานที่วิธีการเดินทาง

ถ้าเดินทางจากรถยนต์มาจากกรุงเทพฯ ทางถนนสายเอเซีย เมื่อตรงเข้า่สู่ตัวเมืองจะถึงวงเวียนเจดีย์ เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาจนข้ามทางรถไฟ จะเห็นถนนสายเล็ก ๆ เลียบทางรถไฟ จึงเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะพบวัดกล้วยอยู่ทางซ้ายมือ หากตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร วนใต้สะพานขึ้นสะพานปรีดีพนมยงค์ จะสามารถเข้าสู่ตัวเมืองอยุธยาได้

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com