เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ - สถานที่ศึกษา


พระเจดีย์ทรงเรือมรรคสัจจ์
วัดถ้ำตะโก ลพบุรี
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา จ.ลพบุรี

สถานที่ตั้ง : วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา เลขที่ 59 ม.5 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
ผู้ดูแลสถานที่ : พระครูใบฎีกา อนุชาติ อภิชาโต

เบอร์โทรศัพท์ : -
เวลาเปิดให้เข้าชม : - น.

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญ, ชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2446 โดยมีหลวงพ่อพุทธสราจารย์เภา ได้เดินธุดงค์มาปักกลดในพื้นที่บริเวณนี้ ต่อมามีพุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อได้เริ่มก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เนื่องจากบริเวณวัดมีถ้ำอยู่ที่เชิงเขา และมีต้นตะโกขึ้นอยู่หน้าปากทางเข้าถ้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดถ้ำตะโก และใช้ชื่อพระประธานในพระอุโบสถเป็นคำสร้อย วัดจึงมีชื่อว่า "วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา" โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2451

สมัยหลวงพ่อเภา พุทธสโรยังดำรงค์ขันธ์อยู่นั้น สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง มีผู้มาปฏิบัติอยู่ ณ ที่นี่เป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่ายามค่ำคืนของที่นี่ บนภูเขาจะเต็มไปด้วยแสงเทียนที่จุดขึ้นด้วยผู้บำเพ็ญเพียร ด้วยหลวงพ่อเภา เป็นพระเถราจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ทั้งพระราชวงศ์ฝั่งกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ วัดจึงได้รับความอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์เรื่อยมา

ภายหลังจากหลวงพ่อเภามรณภาพแล้ว ได้มีเจ้าอาวาสหลายรูปสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน เสนาสนะต่างๆได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา อีกทั้งยังประสบกับภัยโจรที่พยายามเข้าขโมยทรัพย์สิน สร้างความเสียหายให้แก่โบราณวัตถุภายในวัดเรื่อยมา รวมถึงฝูงลิงจำนวนมากที่ปีนป่ายห้อยโหนโบราณสถานต่างๆ ภายในวัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้รับวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาแห่งนี้ ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงได้เริ่มมีการบูรณะถาวรวัตถุต่าง ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจในสถานที่แห่งนี้คือ พระบรมสารีริกธาตุจำนวน 3 องค์ ในสถูปงาช้างที่ได้รับจากพระบรมวงศานุวงศ์ ประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีพระบรมอัฐิ ที่ประดิษฐานในบุษบกจำลองฝีมือช่างหลวง ร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุขนาดเมล็ดถั่วเขียว สันนิษฐานว่าเป็นพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่รัฐบาลอังกฤษทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏหลักฐานภายหลังว่า พระองค์ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้แด่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วย

อีกทั้งภายในวัดถ้ำตะโกแห่งนี้ ยังมีพระธาตุที่แปรสภาพจากอัฐิของหลวงพ่อเภา และศิษยานุศิษย์ของท่านให้ศึกษา รวมถึงพระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆ ด้วย

ภาพสถานที่
วิธีการเดินทาง


พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com