เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พระบรมธาตุเจดีย์
มหาจักรีพิพัฒน์
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สถานที่ตั้ง : บ. ห้วยใหญ่ ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
ผู้ดูแลสถานที่ :
-
เบอร์โทรศัพท์ : 038-237912, 038-238369, 038-235245, 038-237506, 038-238439
เวลาเปิดให้เข้าชม : โทรสอบถาม

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใน ปี พ.ศ. 2523 เป็นวัดที่ร่มรื่น พื้นที่กว้างใหญ่ และมีการวางผังการจัดสร้างถาวรวัตถุอย่างสวยงาม ภายในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุลักษณะต่างๆ และพระธาตุพระอรหันต์สมัยพุทธกาล ที่มีกล่าวไว้ในตำราพระธาตุครบทั้ง 47 องค์

นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น มณฑปพระพุทธบาท พระเจดีย์พุทธคยา วิหารเซียน ฯลฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ในเรื่องพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของสถานที่นี้คือ บอร์ดที่มีการแสดงด้วยพระธาตุองค์จริง ซึ่งจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุตามตำราโบราณ ทั้ง 47 พระองค์ ประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ให้ชมได้อย่างใกล้ชิด

ภาพสถานที่
วิธีการเดินทาง

จากถนนสุขุมวิทขาออก เส้นทางไป อ. สัตหีบ แยกซ้ายตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร

*ภาพประกอบสถานที่ จาก dhammathai.org*

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com