เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สถานที่ตั้ง : ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14 อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ผู้ดูแลสถานที่ :
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3225-3632 ต่อ 220/191, 08-3032-8907
เวลาเปิดให้เข้าชม : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "หลวงป๋า" ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ การเดินทางสะดวกสบาย พระอุโบสถรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบไทย จัดสร้างอย่างสวยงาม จนได้รับรางวัล "อนุรักษ์ศิลปกรรมไทยดีเด่น" การจัดวางผังตำแหน่งต่าง ๆ ภายในวัดออกแบบอย่างปราณีต มีการจัดอบรมกรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย และโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุลักษณะต่างๆ จำนวนมาก จัดแสดงที่ศาลาอเนกประสงค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและเข้าชมอย่างใกล้ชิด

วัดหลวงพ่อสดฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสืบต่อวัตถุประสงค์ของ สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสืบบวรพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สั่งสอนและถ่ายทอดไว้

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของสถานที่นี้คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุลักษณะพิเศษต่าง ๆ จัดแสดงให้ชมและศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่น้อยมีที่มาจากการเสด็จมาเองโดยปาฏิหาริย์ และอีกส่วนมีผู้นำมาถวายไว้ให้แด่วัด

สำหรับผู้ที่สนใจไปชมและร่วมปฏิบัติธรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัด

ภาพสถานที่วิธีการเดินทาง

รถ บขส.สาย ๗๘ (ปอ.๒) กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก
ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้ ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อสดฯ ก่อนถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก

*ภาพประกอบสถานที่-แผนที่ และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.dhammakaya.org*

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com