เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

โต๊ะหมู่พระบรมธาตุประธาน ภายในชมรมฯ
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง : 242-250 อาคารศูนย์พลอยเอเซีย ถ.มเหสักข์ ซ.2 เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
ผู้ดูแลสถานที่ :
คุณปราโมช ประสพสุขโชคมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-914-5891
เวลาเปิดให้เข้าชม : โทรสอบถาม

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมความรู้เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ที่ตั้งของชมรมฯ อยู่บนตึกสูงย่านสีลม ภายในห้องพระธาตุ มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และ เกศา ของพระสาวกทั้งในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันจำนวนมาก

ทางชมรมฯ มีการจัดกิจกรรมทำบุญสำหรับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป และ มีการจัดนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล ตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของสถานที่นี้คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยโบราณ ลักษณะต่าง ๆ จัดแสดงให้ชมและศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ศรัทธาต้องการขอรับพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญไปประดิษฐาน เคารพบูชาที่บ้าน สามารถติดต่อขออัญเชิญได้ที่ชมรมฯ โดยจัดเตรียมภาชนะบรรจุไปเอง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ภาพสถานที่วิธีการเดินทาง

*ภาพประกอบสถานที่ และแผนที่จาก www.rakpratat.com*

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com