เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ - สถานที่ศึกษา


บ้านเรือนไทย
บ้านเรือนไทย
ถ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง : ซ.ลาดพร้าว 57/1 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
ผู้ดูแลสถานที่ : คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต

เบอร์โทรศัพท์ : 02-514-1797
เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น. ทุกวัน

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

บ้านเรือนไทย แต่เดิมเป็นเรือนพักรับรองแขกของคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ซึ่งต่อมาท่านได้จัดบ้านเรือนไทย ให้เป็นที่พักรับรองพระภิกษุสงฆ์รูปสำคัญต่างๆ ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) และจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และ เกศา ของครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระธาตุ ที่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายหลวงปู่สอ พันธุโล ที่เกิดขึ้นขณะยังดำรงขันธ์ให้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางบ้านเรือนไทย มักมีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐาน มาพักเป็นประจำ โดยสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรติดต่อด้านบน

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับพระธาตุที่บ้านเรือนไทยคือ พระธาตุสักษณะและสัณฐานหลากหลาย ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ของหลวงปู่สอ พันธุโล เช่น เหงื่อ เกศา เล็บ ซึ่งเกิดขณะหลวงปู่ยังคงดำรงขันธ์อยู่ และ พระธาตุลักษณะต่างๆ ของพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ที่มีให้ศึกษาและชมอย่างใกล้ชิด

ภาพสถานที่

วิธีการเดินทาง

บ้านเรือนไทย อยู่ไม่ไกลจากตลาดโชคชัย 4 สามารถเดินทางมาได้สะดวก มีรถประจำทางหลายสายผ่าน โดยบ้านเรือนไทยจะตั้งอยู่ในซอย 57/1 อยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59

* รายละเอียดและภาพประกอบจาก www.baanruenthai.com *

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com