เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ - สถานที่ศึกษา


ภายในหอพระธาตุ
รพ.วิชัยยุทธ กรุงเทพฯ
หอพระธาตุ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ จ.กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง : 114/4 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ)
ผู้ดูแลสถานที่ : นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-265-7777, 02-6186200-20
เวลาเปิดให้เข้าชม : 7.00-19.00 น.

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญ, ชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นโรงพยาบาลที่เน้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้จัดเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ หรือคนไข้ของโรงพยาบาลร่วมแต่อย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เช่น การทำบุญพระกรรมฐานในช่วงปีใหม่ของทางโรงพยาบาล เป็นต้น

โรงพยาบาลแห่งนี้ ยังได้รับความเมตตาและไว้วางใจจากครูบาอาจารย์หลายรูป เข้าพักรักษาเมื่อเกิดอาพาธ หรือตรวจร่างกายต่างๆ ตั้งแต่ยังเป็นวิชัยยุทธ คลินิค จนกระทั่งมาเป็นโรงพบาบาลวิชัยยุทธในขณะนี้ เช่น หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลวง กตปุญโญ หลวงปู่คำพอง ติสโส หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร หลวงปู่สอ พันธุโล หลวงปู่ธรรมรังสี จังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต เป็นต้น ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลได้ตั้ง “มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ” ขึ้นเพื่อดูแลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่อาพาธและมารักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแห่งนี้

ต่อมาทางโรงพยาบาลได้รับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระอรหันตสาวก จากคุณทองดี หรรษคุณารมณ์ ประธานมูลนิธิพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้ประดิษฐานเป็นการถาวร ทางโรงพยาบาลจึงสร้างหอพระธาตุขึ้นบนชั้นที่ 20 ของอาคารวิชัยยุทธเหนือ ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ รวมถึงพระธาตุของครูบาอาจารย์องค์สำคัญต่างๆ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นต้น อีกทั้งมีพระพุทธรูป รูปหล่อครูบาอาจารย์ ให้สักการะบูชา และประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกไว้ให้ผู้สนใจ ได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจในสถานที่แห่งนี้คือ พระธาตุที่เสด็จในงานทำบุญของโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ซึ่งมีพยานรู้เห็นในเหตุการณ์จำนวนมาก และหลวงปู่พุธ ฐานิโย ได้เขียนเล่าเรื่องราวตอนนี้ไว้ด้วย ดังนี้ (ต่อมามีการเสด็จอีกหลายครั้ง รวม 6 ครั้ง)

"พระธาตุเสด็จมานี่ ถ้าใครไม่เจอไม่ยักกะเชื่อ หลวงพ่อไปเทศน์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พอเทศน์จบแล้ว เขาเอากัณฑ์เทศน์มาถวาย ผู้อำนวยการบอกว่า อุ๊ย พระธาตุเสด็จ มองไปผ้าขาวที่เขาปูไว้ขาวโพลงเป็นแห่งๆ หลวงพ่อทักเขาว่า คุณเอามาโปรยไว้หรือเปล่า มันเป็นไปได้อย่างไร ตอนไปนั่งทีแรกมองดูแล้วก็ไม่มีอะไร พอเทศน์จบแล้ว พระธาตุมากันเต็มเลย คนแย่งกันเก็บ จึงได้แน่ใจว่า อ้อ ที่เขาว่าพระธาตุเสด็จมาหาเขานี่มันจริง สิ่งที่มาเองนี่เป็นอะไรก็ได้ เราจะรู้ว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็เก็บไว้ มันเป็นของแปลก"

หนังสือฐานิยัตเถรวัตถุ หน้า 322

นอกจากนี้ คือ พระธาตุที่แปรจากโลหิตของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่โรงพยาบาลเจาะไว้เมื่อคราวตรวจร่างกายหลวงปู่ เมื่อปี พ.ศ.2527 ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างงดงาม

ภาพสถานที่

พระบรมสารีริกธาตุในหอพระธาตุ

พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล........................ พระธาตุเสด็จในงานทำบุญ ปี 2548

พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.............................. พระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย

พระธาตุจากโลหิต (รพ.เจาะไว้เมื่อ พ.ศ. 2527) และที่แปรจากเล็บและเกศา หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

วิธีการเดินทาง


* รายละเอียดและภาพประกอบจาก www.vichaiyut.co.th *

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com