เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระสาวกธาตุสมัยปัจจุบัน | หน้าที่1 | หน้าที่2 | หน้าที่3 | หน้าที่4 | หน้าที่5 | หน้าที่6


อัฐิกำลังแปรสภาพ หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร
วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี


พระธาตุหลวงปู่เภา พุทธสโร
วัดถ้ำตะโก จ.ลพบุรี

พระธาตุและอัฐิ หลวงพ่ออาทิตย์ อาทิจวํโส
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

อัฐิกำลังแปรสภาพ หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม
วัดบึงพลาราม จ.หนองคาย
 

พระธาตุิ หลวงปู่เลิศ ลาภิโก
วัดป่าแก้ว จ.สุรินทร์

พระธาตุงอกจากอัฐิ ครูบาหล้า เตชปญฺโญ
วัดป่าลาน จ.เชียงใหม่

พระธาตุหลวงปู่มี(เกล้า) ปมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย) จ.อุดรธานี

หลวงปู่ทองดี วรธัมโม
วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร

พระครูสุภัทรคุณ(คำปัน สุภัทโท)
วัดสันโป่ง จ.เชียงใหม่


พระครูบูรพาภิวัฒน์ (สุข ยโสธโร)
วัดบูรพา บ้านหนองบัว จ.ร้อยเอ็ด

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com