เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระสาวกธาตุสมัยปัจจุบัน | หน้าที่1 | หน้าที่2 | หน้าที่3 | หน้าที่4 | หน้าที่5 | หน้าที่6


พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง


เล็บและเกศา หลวงปู่ชื้น พุทธสโร
วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระธาตุที่งอกจากอัฐิหลวงปู่หนู สุจิตโต
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

อัฐิที่มีการแปรสภาพ หลวงปู่ขาน ฐานวโร
วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย
 

พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
วัดอรัญวิเวก จ.นครพนม

พระธาตุจากฟัน หลวงตาประสิทธิ์ ถาวโร
วัดถ้ำยายปริก จ.ชลบุรี

พระธาตุหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น 

อัฐิ เกศา และพระธาตุ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี 

อัฐิที่มีการแปรสภาพ ครูบาอิน อินโท
วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) จ.เชียงใหม่ 

พระธาตุจากอัฐิ ครูบาคำหล้า สังวโร
สำนักสงฆ์ห้วยขุนสวด จ.พะเยา 

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com