เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระสาวกธาตุสมัยปัจจุบัน | หน้าที่1 | หน้าที่2 | หน้าที่3 | หน้าที่4 | หน้าที่5 | หน้าที่6


พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
วัดดอนธาตุ (ภาพจาก www.luangpumun.org)


พระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.หนองคาย

พระธาตุหลวงปู่พุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
วัดสันติกาวาส จ.อุดรธานี

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่คำฟอง มิตตภานี
วัดป่าศรีสะอาด จ.สกลนคร

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร
วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com