เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระสาวกธาตุสมัยปัจจุบัน | หน้าที่1 | หน้าที่2 | หน้าที่3 | หน้าที่4 | หน้าที่5 | หน้าที่6


พระธาตุที่งอกบนผิวอัฐิ หลวงปู่กุ่น จิรกุโล
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร


พระธาตุจากอัฐิ หลวงปู่ปั่น สุจิณโณ
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ

พระธาตุหลวงปู่แบน กันตสาโร
วัดมโนธรรมาราม จ.กาญจนบุรี

พระธาตุชานหมากพ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ
วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช
 

พระธาตุชานหมาก หลวงปู่มหาวีระ ถาวโร
วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
  

พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่ยิด จันทสุวัณโณ
วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชโช
วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่คำพอง ติสโส
วัดป่าพัฒนาธรรม(ถ้ำกกดู่) จ.อุดรธานี

พระธาตุหนัง-เกศา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย (ภาพจากวัด)

อัฐิและพระธาตุ หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตโต
วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com